Wykonujemy projekty zagospodarowania terenu różnorodnych obiektów:

 1. Ogrody prywatne (przydomowe, rezydencjonalne).
 2. Zieleń przy obiektach użyteczności publicznej (szkoły, urzędy itp.).
 3. Projekty rewaloryzacyjne parków zabytkowych – Firma posiada uprawnienia do prac projektowych i wykonawczych polegających na rekonstrukcji i konserwacji zieleni zabytkowych.

Jesteśmy gotowi do realizacji pomysłów naszych architektów krajobrazu i innych projektantów zieleni pełnym zakresie:

 1. Sadzenie drzew i krzewów.
 2. Zakładanie rabat kwiatowych, bylinowych, wrzosowisk itp.
 3. Wykonywanie małej architektury ogrodowej (altany, trejaże, pergole, ławki, murki oporowe, tarasy itp.).
 4. Urządzanie sztucznych i zagospodarowanie naturalnych zbiorników wodnych, strumieni.
 5. Wykonywanie nawierzchni kamiennych, betonowych, żwirowych .
 6. Zakładanie trawników dywanowych, parkowych, łąk kwietnych.
 7. Profesjonalny montaż systemów nawadniających opartych o urządzenia firmy RAIN BIRD.
 8. Profesjonalna ścinka drzew w każdych warunkach – wykonywana metodą alpinistyczną (na cmentarzach, w warunkach miejskiej zabudowy, przy napowietrznych sieciach energetycznych, teletechnicznych itp.).
 9. Cięcia pielęgnacyjne i formowanie koron drzew.
 10. Frezowanie pni i zrąbkowanie gałęzi i konarów.

Od początku istnienia firmy zajmujemy się zabytkowymi założeniami dworsko - parkowymi dla których, wykonywaliśmy prace ewidencyjno projektowe (ewidencje inwentaryzację zieleni, studia historyczno-przestrzenne, projekty realizacyjne), prace konserwacyjno-pielęgnacyjne drzew oraz nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Wykonane zadania


Projekty rewaloryzacji zabytkowych parków:

 1. Szczucin (małopolskie)
 2. Więckowice (małpolskie)
 3. Lubasz (małopolskie)
 4. Słupiec (małopolskie)
 5. Rydułtowice – Ośrodek dla osób niewidomych i niedowidzących (śląskie)
 6. Przecław (podkarpackie)
 7. Dąbrowa Tarnowska (małopolskie)
 8. Kąśna Dolna „Centrum Paderewskiego” (małopolskie)
 9. Park Zdrojowy w Rabce Zdrój wraz z modernizacją Deptaka i Rynku
 10. Park przy „Domu Chemika” w Tarnowie Mościcach – dawna rezydencja Ignacego Mościckiego

Ewidencje zabytkowych założeń ogrodowych:

Brzesko, Jasień Brzeski, Janowice, Bukowiec, Szczucin, Tarnów – Park Strzelecki i Park Gumniska, Kąty, Pilzno, Więckowice.

Projekty zielni wraz z realizacją:

 1. Przy Hipermarkecie ‘Hypernowa’ i ‘Nomi’ w Tarnowie
 2. Przy siedzibie Kredyt Banku w Tarnowie
 3. Wokół stacji dystrybucji paliw w Widełce (podkarpackie)
 4. Przy budynku Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie
 5. Wokół budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie
 6. Przy Centrum Handlowym ‘Dąbrowiak’ w Dąbrowie Tarnowskiej
 7. Prywatne ogrody w woj.małopolskim – Tarnów, Kraków, Zakopane i inne

Projekt zagospodarowania terenu przy Centrum Edukacyjno – Formacyjno – Wychowawczym w Przemyślu

Projekt adaptacji ogrodu poklasztornego w Przemyślu dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjno – Integracyjnego w Przemyślu

Kompleksowe rewaloryzacje zabytkowych parków:

 1. Park dworski w Wojsławiu (podkarpackie)
 2. Park podworski w Słupcu (małopolskie)
 3. Park w Lubaszu (małopolskie)
 4. Park dworski w Więckowicach (małopolskie)
 5. Park Zamkowy ‘Habsburgów’ w Żywcu (śląskie)

Pielęgnacje i konserwacje drzewostanów parków zabytkowych:

 1. Strzegocice (podkarpackie)
 2. Pilzno (podkarpackie)
 3. Parkosz (podkarpackie)
 4. Wojnicz (małopolskie)
 5. Park Sanguszków w Tarnowie
 6. Dąbrowica (małopolskie)
 7. Burzyn (małopolskie)
 8. Kalisz (wielkopolskie)
 9. Brzesko – Park Getza (małopolskie)
 10. Breń (małopolskie)
 11. Niwka (małopolskie)
 12. Kąty (małopolskie)
 13. Zawada k/Bochni (małopolskie)
 14. Szczucin (małopolskie)
 15. Pszczyna (śląskie)
 16. Lubasz (małopolskie)
 17. Wojsław (podkarpackie)
 18. Słupiec (małopolskie)
 19. Więckowice (małopolskie)
 20. Zespół Pałacowo – Parkowy w Natolinie oraz rezerwat „Las Natoliński” w Warszawie
 21. Kąśna Dolna – Centrum Paderewskiego (małopolskie)
 22. Park Strzeleckim w Tarnowie
 23. Ryglicach (małopolskie)
 24. Zbylitowska Góra (małopolskie)
 25. Rzemień (podkarpackie)
 26. Poręba Wielka na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego

Pielęgnacje pomników przyrody w miejscowościach:

Falkowa, Januszkowice, Iwkowa, Kąty, Tuchów, Strzelce Wielkie, Jadowniki, Lubasz-Bukowiec, Odporyszów, Breń-Podborze, Burzyn, Filipowice, Bochnia, Łapczyca, Muchówka, Melsztyn, Leksandrowa, Rzezawa, Żabno, Niedźwiedź – Poręba Wielka

Referencje

Poniżej wybrane skany referencji w tematyce parków i ogrodów